គិតត្រឹមថ្ងៃពុធ យ៉ាងហោ ចណា ស់មនុស្ស៣៨​ នាក់បានស្លា ប់ ក្រោយរដ្ ឋប្រ ហារនៅ មីយ៉ាន់ម៉ា

អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាយ៉ា  ងហោ  ចណាស់មនុស្ស ៣៨ នាក់បានស្លា  ប់នៅថ្ងៃពុធ (៣ មីនា) ក្នុងថ្ងៃបាតុ  កម្មហិ  ង្សា រវាងក្រុមបាតុករ និងពួកយោ  ធា នៃវិ  ប  ត្តិក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ខណៈនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាប្រឆាំ   ងនឹងការថ្  កោលទោ  សអន្តរ  ជា  តិដែលកំពុងកើនឡើងនៃរដ្ឋប្រ    ហាររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការប   ង្ក្រាបដ៏ឃោរ    ឃៅមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានេះគឺជារឿងដែលគួរ  ឱ្យរន្ធ  ត់និងត្រូវតែបញ្ចប់វាជា  បន្ទាន់។

ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតក្នុងភាពច្របូកច្របល់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលយោ   ធាបណ្តេញចេញនិងឃុំខ្លួនមេដឹកនាំស៊ីវិលលោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី ដោយបញ្ចប់ការសាកល្បងអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរបស់ប្រទេសនេះជាមួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្វើឱ្យមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

សម្ពា​​  ធអន្តរជាតិកំពុងតែកើនឡើង៖ ម  ហាអំ  ណាចលោកខាងលិចបានធ្វើឱ្យប៉ះ  ពា   ល់ដល់ឧត្តមសេនីយ៍ម្តងហើយម្តងទៀតជាមួយនឹងការដាក់ទ  ណ្ឌ     កម្មអង់គ្លេសបានអំពាវនាវឱ្យមានកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រហើយបន្ទាប់ពីការស្លា      ប់នៅថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិចារណាលើសកម្មភាពបន្ថែមទៀត។

ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋា  ភិ   បាលយោ  ធាបានមិ  នអើ  ពើនឹងការថ្កោ  លទោ  សរបស់ពិភពលោកដែលឆ្លើយតបនឹងការបះបោរនេះជាមួយនឹងការកើនឡើងនូវកម្លាំង។

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ SP

ប្រភព៖ CNA