អន់ចរឹកមែនមនុស្សអើយមនុស្ស!! នៅក្រុងតាខ្មៅ យើងនិង បុរសម្នាក់បានដឹកសំរាម យកមកចោលមុខផ្ទះ អ្នកដ៏ទៃ អត់ជំពាក់លុយពីរណាម៉ារៀរ
វាសនា
- 832

គ្រាន់តែដឹកសម្រាមមកចោល មួយរឺមក ហើយ ចុះម្តេច មិនដឹកទាំងឡាន មកចោលផងទៅ បងប្អូន ជួយ share រកយុត្តិធម៌អោយផ្ទះនាងខ្ញុំផង ផ្ទះនាងខ្ញុំក៏ត្រូវការស្អាតដែរ មិនមែន មកចោលសម្រាមទាំងរឺមកបែបនេះទេ ??????Aplus Cooc ជួយគិតប្អូនផង គាត់ធ្វើត្រូវ ឫខុស ។ Cheam Khoy រដ្ឋបាលក្រុងតាខ្មៅៈ សូមជម្រាបសួរខាងលោកអ៊ុំ តើគេដឹកសម្រាម មកទំលាក់ចោលនៅផ្ទះនាងខ្ញុំ បែបនេះត្រឹមត្រូវដែរឫទេ ? ផ្ទះនាងខ្ញុំ មិនមែនជាទីតាំងចោលសម្រាមឡើយ ជួយ share រកយុត្តិធម៌អោយប្រជាជនផង ???

ប្រភពៈ Sophea Phon