ខ្លោ ចចិត្តណាស់! នារីក្លាហ៊ានអាយុ១៩ឆ្នាំ សុខចិត្តលះ ប ង់ជីវិ តដើម្បីជាតិ និងបង្ហោះសារចុងក្រោយពេលទៅបា តុ ក ម្មថា….
សីហា
- 2113

ប្រទេសភូមា៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នេះបន្ទាប់ពីបុ   ណ្យ ស   ពរបស់ យុវតីវ័យ ១៩ឆ្នាំ ឈ្មោះ Ma Kyal Sin រួចមក មហាជនជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាន់តែច្រើនទៅៗហើយ និងនៅតំបន់មួយចំនួនមានការប៉ះទ ង្គិ   ចជាមួយនឹងពួកយោ  ធាផងដែរ។

យោងតាមការចុះផ្សាយបណ្តាញ twitter ដែលមានឈ្មោះថា Winnie Thaw បានឲ្យដឹងថា កង  ទ័ព ភូ  មា បាន ស  . ម្លា  .   ប់ ប្រជាជន ដែលចេញទៅ បាតុ..ក . ម្មយ៉ាង សន្តិភាព យ៉ាងតិ  ចណាស់ ៥២នាក់ របួ​.  សរាប់ រយ  នាក់ ម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះជា យុវតី វ័យក្មេង វ័យ ១៩ឆ្នាំ ត្រូវបានទា   .ហា  ន ប្រើ  . កាំ .  ភ្លើ.  ង Sni  per បា.     ញ់   ចំ.     ក្បា.      ល .ស្លា     ប់មួយ.រំពេ.  ច។ ក្មេងស្រីម្នាក់នោះមានឈ្មោះថា “ Ma    Kyal   Sin” អាយុ 19 ឆ្នាំ រស់នៅ Mandalay នាងជា កូនស្រី តែម្នាក់របស់ឳពុកនាង Ma    Kyal   Sin ជាម្ចាស់ ហាង Beauty Salon ដែលតែងតែ កាត់សក់ នឹងលា  ភពណ៌  សក់ អោយឳពុកដោយខ្លួនឯងជាប្រចាំ។

ក្នុងនោះដែរ ការធ្វើ រដ្ឋ  ប្រ  . ហារ Ma Kyal Sin ក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចេញ មកបា   តុ  ក  ម្ម ដើម្បីទា  មទារប្រជា   ធិបតេ  យ្យ នាង ធ្លាប់ Post រូបភាព ដែលឪពុករបស់នាងបានយកក្រណាត់ពណ៌ក្រហ  ម មកច .... ង  ...ក ...  ដៃអោយ នាងមុនពេលចេញទៅបាតុ..ក...ម្ម ដើម្បីជាសញ្ញានៃការត  ស៊ូនិង ជាកំលាំងចិត្តអោយកូនស្រីក្រោយពី Ma Kyal Sin ស្លា..   ប់រូបភាពនេះបាន ក្លាយជាViralពេញលោកពិភពលោក។

ការផុសចុងក្រោយរបស់នាងនោះគឺ ខ្ញុំមានឈា    .មប្រភេទ A បើសិនជាមានអ្នកណាត្រូវការ បើសិនខ្ញុំកើតអីទៅបងអាចមកយកបាន  រូបចុងក្រោយរបស់ Ma Kyal Sin ត្រូវបានគេថតបាន ពីហ្វូងអ្នកបា..តុ  ក  ម្ម គ្រប់គ្នាបានឃើញ ពីសកម្មភាព យ៉ាងសកម្មក្នុងការចូលរួមបា.  តុ .  ក  ម្មរបស់នាង ដែល ពោពេញ ដោយភាពអ   ង់  អាច ក្លា ហ៊ា  ន ដែលភាគច្រើន អ្នកដឹកនាំបា   តុ  ក  ម្មនៅជួរ  មុខ ភាគច្រើនជា បុរ  ស ដែលគ្រប់គ្នា មានត្រឹម  ស្លា   កស ញ្ញា និង ដៃទ ទេ ចំណែក Ma Kyal Sin នាងកាន់តែ ទឹកមួយដប ដើម្បីទុក លាង មុខ ពេលដែលត្រូវ ហ្គាសទឹ   កភ្នែក ប៉ុណ្ណោះ៕