ជួយស៊ែរ ចែកគ្នាដឹងផង វាអាចជួយយើងបាន ! រុក្ខជាតិបន្សាបពិស ពូកែណាស់ នៅពេលសត្វខ្ទួយទិច ក្អែបខាំ ឬពស់ចឹក(កម្រិតស្រាល)
ណារ៉ា
-

ជួយស៊ែរ ចែកគ្នាដឹងផង វាអាចជួយយើងបាន!

រុក្ខជាតិបន្សាបពិស ពូកែណាស់ នៅពេលសត្វខ្ទួយទិច ក្អែបខាំ ឬពស់ចឹក(កម្រិតស្រាល) កើតពិសមិនដឹងមុខ

ត្រូវយកស្លឹករុក្ខជាតិនេះ បុកឲ្យម៉ត់បិតពីលើមុខរបួស មួយសន្ទុះបាត់ឈឺភ្លាម៚

រុក្ខជាតិនេះមានឈ្មោះថា ដើមម្ជុលពេជ្រ

សម្រួលដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត