នោះ ថាមែនៗ KO1 ភ័យខ្លួនហើយ ! លើកនេះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ជា ប្រលះ KO1 ឡើងធ្ងន់ៗតែម្តង ប្រើពាក្យសុទ្ធតែ....
ស៊ីហៀង
- 1467

ក្រោយលោក ឃឿន សុឡា ហៅ K01 បានប្រើពាក្យសម្តីឌឺដងទៅកាន់ក្រសួងព័ត៍មានរួចមកឃើញថាមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងមហាជនជាច្រើនបានសម្តែងការរិះគន់មិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពាក្យសម្តីដែលនិយាយពីមាត់របស់  K01បន្ទាប់ពីត្រូវបាន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៍មានបានសម្រេចធ្វើការលុបអាជ្ញាបណ្ណផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន​។​

យ៉ាងណាមិញក្រោយបានស្តាប់សម្តីរបស់  K01 រួចមកធ្វើឲ្យលោក ឯកឧត្តម ហ៊ុន ជា ត្រូវជាក្មួយប្រុសរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្តែងការមិនពេញចិត្តនិងបានរិះគន់ទៅកាន់  K01 ធ្ងន់ៗបែបថា ៖ «បានហើយទៅដេ ក គុ ក មួយរយះសិនទៅ អាអត់កំ ណើ ត  ប្រទេសជាតិ កំ ពុងតែជួបបញ្ហា COVID-19  ផងមកឡប់ឆ្កួត» ៕